Välkommen till IKC Capital

IKC Capital AB värdepappersbolag har sin grund i IKC Fund Consulting och Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning, som startade 1999. Numera ingår även det tidigare anknutna ombudet IKC Pension, som grundades 2007, i IKC Capital AB. Bolaget är anslutet till både SwedSec och till InsureSec. Båda dessa organisationer arbetar för höga kunskaper och hög regelefterlevnad genom utfärdande av licenser och disciplinära åtgärder vid regelöverträdelser.


För att driva värdepappersrörelse krävs det tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det är Finansinspektionen som utfärdar tillstånden och IKC Capital AB står därför under Finansinspektionens tillsyn. Du hittar all information gällande IKC Capital ABs tillstånd under rubriken tillsyn och tillstånd


IKC Capital AB är även medlem i SFM, Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Via SFM har vi en ansvarsförsäkring. 


SOS Barnbyar Manila

Läs mer om vårt engagemang som fadderföretag till SOS Barnbyar

logo

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>