Klagomålshantering

Är du nöjd?

IKC Capital vill att du ska vara nöjd med våra tjänster och produkter. Är du av någon anledning inte det så vill vi att du hör av dig till oss så att vi kan göra för att hjälpa till.


Kontakta IKC Capital så här:
Telefon 040-29 50 90
E-post: Info@ikccapital.se 


Om du har ett konkret klagomål så har IKC Capital en av styrelsen fastställd riktlinje för hantering så att du som kund får ditt ärende prövat på ett korrekt sätt utan onödigt dröjsmål.


Finansinspektionens definition av klagomål är om du som kund har ett konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom inte heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden.


Ett klagomål skickas skriftligen till:

Klagomålsansvarig
IKC Capital AB

Att: Alf-Peter Svensson
Box 4129
203 12 Malmö

Eller via e-post: info@ikccapital.se. Skriv klagomål som ämne.


Ni hittar Bolagets riktlinje gällande hantering om klagomål här.


Känner du att du ändå inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du få vägledning eller ärendet prövat externt genom följande instanser;
Konsumenternas bank-och finansbyrå www.konsumenternas.se
Kommunens konsumentvägledning
Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se
Allmän domstol 

SOS Barnbyar Manila

Läs mer om vårt engagemang som fadderföretag till SOS Barnbyar

logo

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>