Organisation och styrelse

Ledning

Styrelsens ledamöter

Joakim Ollén – Styrelseordförande, född 1952.
Sedan 2007 vd i fastighetsbolaget KunskapsPorten AB, med säte i Malmö. Under de senaste trettio åren verksam på olika ledande befattningar i den offentliga och privata sektorn, bland annat på Lantmäteriet, Svenska Kommunförbundet och Akademiska Hus. Inget aktieinnehav i bolagsgruppen, och oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och ägare.


Evami Svensson - ledamot.

Evami startade sin karriär inom finansiella sektor i Handelsbanken 1985 och arbetade där som ansvarig för stora börsnoteradebolag inom skog, gruvindustrin och fastighetsbolag.
Mellan åren 2000-2003 arbetade hon hos Alfred Berg/Banco som rådgivare och förvaltare.
Åren 2004-2008 arbetade hon i Swedbank, Stor företag.
VD i Fondbytesprogrammet mellan åren 2008-2012. Hon är en återkommande styrelseledamot.

Inge Knutsson - Ordinarie ledamot, född 1955

Inge Knutsson, grundare och ägare av IKC-koncernen. Han är grundare av den egna fondplaceringstjänsten Fondbytesprogrammet som framgångsrikt bedrivit diskretionär förvaltning sedan 1999. Utöver sitt uppdrag i IKC Capital har Inge sex andra styrelseuppdrag. 

Ledande befattningshavare


Alf-Peter Svensson, G Grönberg Advokatbyrå AB
Regelefterlevnadsansvarig. Advokat. Jur.kand., lång erfarenhet från den finansiella sektorn och tidigare bankjurist med inriktning mot värdepappersjuridik hos SEB samt chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission AB.


Suzanne Grenz, Änglarum Finanskonsult AB
Internrevisor. Partner i Änglarum Finanskonsult AB. Tidigare Kreditinspektör, Finansinspektionen. Compliance Officer och vd-assistent, Unibank A/S Sverige. Regelverksexpert, KPMG.


Du finner IKC Capitals mångfaldspolicy här.


Organisationsschema IKC Capital AB 


IKC Capital AB
SOS Barnbyar Manila

Läs mer om vårt engagemang som fadderföretag till SOS Barnbyar

logo

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>