Nyheter

Årsrapport från SOS Barnbyar


SOS_rapport102 barn och ungdomar bodde i SOS Barnby Manila vid årets början. 44 av de äldre ungdomarna bodde i ungdomsboende i anslutning till barnbyn, övriga i något av de åtta familjehusen. Fyra äldre ungdomar lämnade byn under 2015. Alla fyra hade avslutat sin utbildning och fått jobb. Sport och idrott är också en viktig del av vardagen för många av barnen i byn. 


I rapporten kan du läsa mer om hur SOS Barnbyar hjälper barn och unga i Manila.