Nyheter

Framgångsrik förvaltning

Förvaltningstjänsterna IKC Capital Balanserad och IKC Capital Försiktig levererade goda

avkastningsresultat under 2016, och har fortsatt så under årets första månader.


Läs mer om tjänsterna och möt förvaltarna >>


framgangsrikforvaltning