Nyheter

En av de bästa korta räntefonderna vi har i Sverige

IKC Avkastningsfond blev nyligen omnämnd i bloggen Rika Tillsammans, en blogg som sedan 2007 skrivit om privatekonomi, där målet är att hjälpas åt med konkreta tips, råd och inspiration så att vi kan bli rika tillsammans.

.

IKC Avkastningsfond rekommenderas 'en av de bästa korta räntefonderna som vi har i Sverigeav Jan Bolmeson för innehav i räntedelen i nybörjarportföljen.
/ RikaTillsammans / IKC Avkastningsfond /


IKC Avkastningsfond investerar i ett relativt stort antal olika räntebärande instrument inom olika kategorier och sektorer för att få en bra diversifiering och därigenom ge stabil avkastning. Tyngdpunkt på korta löptider och instrument med god omsättning ger god likviditet i portföljen.


IKC Avkastningsfond 

Det var en väldigt god bredd i portföljutvecklingen under månaden med positiva bidrag från nästan alla innehav, läs månadsrapporten
 / IKC Avkastningsfond månadsrapport jan 2018 /avkastningsfond

Missa inte! 

- en heldag för sparande och investeringar.


nordnet2018


Nordnet Live – Nordens största event för sparare!

15 februari fylls Stockholm Waterfront för att prata om sparande och investeringar. Träffa IKC Fonder och Lars Bredenberg förvaltare av IKC Avkastningsfond på plats.

15 feb / Stockholm Waterfront  /  program /Kontakta oss gärna om du har någon fråga / boka möte med din rådgivare.

IKC Capital växel: 040-29 50 90

Mail: info@ikccapital.se