Nyheter

Extra marknadskommentar ang aktuell börsutveckling


extrakommentar


Med anledning av den turbulenta utvecklingen på aktiemarknaden vill vi informera om vad det är som händer och varför. 

Vad har hänt? 
Det hela började redan i fredags eftermiddag då det presenterades ny arbetsmarknadsstatistik i USA. Siffrorna som presenterades innebar att lönerna hade stigit mer än förväntat den senaste tiden. Marknaden hade inte förväntat sig att lönerna skulle börja stiga redan nu utan blev överraskad. Detta i sin tur gjorde att investerare började bekymra sig för att löneökningarna är en tidig signal att inflationen börjar ta fart. En högre inflation skulle sannolikt kunna leda till att den amerikanska centralbanken ökar räntehöjningstakten och höjer räntan mer och snabbare än planerat, detta gör de för att ekonomin inte ska bli överhettad med en kraftig inflationsspiral. Högre räntenivåer kan då leda till en dämpad ekonomisk aktivitet, vilket kan sänka konjunkturläget och bromsa in högkonjunkturen. Detta i sin tur leder till minskade vinster för företagen. Den här långa kedjan av förväntad utveckling ledde därför till att investerare i USA började sälja av sina innehav på den amerikanska aktiemarknaden. Som en effekt av de nya arbetsmarknadssiffrorna började även den långa marknadsräntan stiga. Marknadsräntan sätts av marknaden och är inget som den amerikanska centralbanken kan påverka. De högre inflationsförväntningarna drev upp den långa amerikanska marknadsräntan för att kompensera för de höjda inflationsförväntningarna, vilket gav ännu mer bränsle på elden och raset tilltog sedan under gårdagen. När nedgången tar fart och börsen börjar backa blir det en följa John mentalitet och alla ska ut från börsen samtidigt, och det är då vi får se sådana här extrema börshändelser.
Under gårdagen gick den svenska börsen ned 2,6%, Dow Jones Index i USA gick ner 4,6%, Tokyo gick ner 4,7%.

Vad händer nu? 
Det är sannolikt att börsen kommer fortsätta ner under dagen. Vi kommer sannolikt att se en ganska turbulent och slagig börsutveckling de kommande veckorna.
MEN! Det är trots allt så att börsen har gått upp väldigt mycket de senaste åren, framförallt den amerikanska börsen har haft en mycket kraftigt positiv utveckling med en uppgång på över 20% under 2017. Korrigeringar är därför inget konstigt. Vad som är ovanligt är att överraskningen kom plötsligt och fick då stor effekt, på en övervärderad amerikansk aktiemarknad där många investerare sannolikt passade på att ta hem stora vinster i tumultet som uppstod.
Det man ska komma ihåg är att de grundläggande ekonomiska indikatorerna för både den amerikanska ekonomin, men även samtliga OECD-länder och även merparten av världens utvecklingsländer är positiva. Den globala tillväxten är god och utsikterna på det ekonomiska planet bortsett från den aktuella börsutvecklingen ser bra ut. Därför kan man inte utesluta att detta är en tillfällig justering av en för tillfället något högt värderad börs. 
Det som sannolikt kommer vara avgörande de närmaste månaderna är om det kommer mer statistik som stöd till den inflationsoro som råder, eller om den amerikanska långa marknadsräntan kommer plana ut eftersom det inte kommer mer information som stöder inflationsoron. Om det senare sker kommer vi sannolikt få se en rekyl uppåt, som ger intressanta möjligheter till köpläge.

Vi följer utvecklingen noga, och har du frågor angående ditt sparande är du välkommen att kontakta din rådgivare för mer information.

Mia Söderberg
Portföljförvaltare