Nyheter

Återrapport - SOS Barnbyar i Manila

aterrapport sos barnbyar 2 2018


SOS Barnbyar har varit verksamt i Manila sedan 1988 och i barnbyns sex familjer bor idag 49 barn. I ungdomsboendet som ligger i anslutning till barnbyn bor närmare 30 ungdomar, som där får hjälp att förbereda sig inför livet som självständiga vuxna. IKC har sedan 2013 samarbetat med SOS Barnby i Manila.

Läs mer >>

/ Återrapport 2/2018 /
/ SOS Barnbyar