Nyheter

Månadsrapport - Förvaltningstjänster / Nordnet

Genomgående positiv utveckling i juni

Inledningen av juni präglades av en stark utveckling på aktiemarknaderna. Börserna reagerade positivt på den amerikanska centralbanken, FED, uttalande att man följer handelsfrågorna och är redo att agera om det skulle behövas. Lite svagare jobbsiffror för den amerikanska ekonomin spädde på sannolikheten för en räntesänkning vilket ökade riskaptiten. 


Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. Aktiemarknaderna steg när den europeiska centralbanken, ECB, meddelade att riskerna för den ekonomiska utvecklingen ligger på nedsidan och att ytterligare stimulanser kan komma att krävas om läget inte ändras. FED lämnade som väntat räntan oförändrad, men ändrade utsikterna för den amerikanska tillväxten från stabil till måttlig.


I slutet av månaden föll aktiemarknaderna pga. oro inför G20-mötet där handelsförhandlingarna mellan Kina och USA förväntas fortsätta.  

Läs hela rapporten >>

intra-juni-nordnet