Nyheter

Förvaltningstjänster - Nordnet

Marknadskommentar - augusti 2019
Under de inledande veckorna av augusti föll aktiemarknaderna i samband med att retoriken kring handelsförhandlingarna hårdnade. USA inledde med att annonsera 10-procentiga tullar på kinesiska varor till ett värde av 300 miljarder dollar bl.a. på smartphones, datorer och barnkläder från 1 september, vilket fick aktiemarknaderna att falla. Motsättningarna ökade när Kina annonserade höjda tullar med 5 till 10 procent på amerikanska varor till ett värde av 75 miljarder dollar. Trump svarade omgående med att höja de tidigare annonserade tullarna med ytterligare 5 procent, vilket fick aktiemarknaderna att falla kraftigt. I slutet av augusti rekylerade aktiemarknaderna upp när Kina signalerade att man inte planerade att svara på USA:s höjda tullar, vilket gav nytt hopp i handelsförhandlingarna.


Månadsrapport 

0-100

IKC Försiktig

IKC Balanserad


nordnet nyhet mars 2019