Nyheter

Förvaltningstjänster - Nordnet

Läs mer  >>


Marknadskommentar - september 2019

I inledningen av september föll aktiemarknaderna när bl.a. inköpschefsindex visade på en inbromsning i den amerikanska ekonomin i spåren av handelskonflikten mellan Kina och USA. Särskilt handelskänsliga aktier med en stor andel intäkter i Kina föll tillbaka. I samband med att optimismen kring handelsförhandlingarna tilltog så steg aktiemarknaderna igen. I mitten av september sänkte den europeiska centralbanken depositräntan och återupptog kvantitativa lättnader vilket förstärkte uppgången på aktiemarknaderna. Ökad geopolitisk oro efter en drönarattack på saudiska oljeanläggningar bidrog till att oljepriset och oljerelaterade aktier steg kraftigt. Marknadsreaktionerna blev små när den amerikanska centralbanken som väntat sänkte styrräntan 0,25 procent pga. låg inflation och signaler om sämre ekonomisk tillväxt i omvärlden. I slutet av månaden föll aktiemarknaderna på inkommande data som visade svag utveckling i den tyska industrin.


manadsrapport nyhet mars 2019