Nyheter

Förvaltningstjänster - Nordnet


Månadsrapport >>


Marknadskommentar - oktober 2019
Aktiemarknaderna föll i inledningen av månaden när tecken på en avmattning i global och i synnerhet kinesisk tillväxt skapade oro bland investerare. Aktiemarknaderna vände upp i samband med att utvecklingen i handelsförhandlingarna mellan Kina och USA förbättrades. USA avstod ytterligare tullhöjningar och Kina lovade bl.a. att köpa jordbruksvaror årligen för motsvarande 40 till 50 miljarder dollar av USA. Vid inledningen av rapportsäsongen steg aktiemarknaderna ytterligare efter mestadels positiva bolagsrapporter. I slutet av månaden nåddes nya ”all time high” på de amerikanska aktiemarknaderna i samband med att den amerikanska centralbanken som väntat sänkte styrräntan 0,25 procent för att understödja tillväxten. Rapporterna som hittills har kommit för det tredje kvartalet i USA och Europa var överlag något bättre än förväntat, vilket bidrog till att lyfta aktiemarknaderna under månaden.