Nyheter

Förvaltningstjänster - Nordnet

Månadsrapport >>


Marknadskommentar - nov 2019

Aktiemarknaderna steg i inledningen av månaden när positiva uttalanden från USA:s handelsminister gällande handelsförhandlingarna mellan Kina och USA bidrog till ökat riskaptit. USA öppnade för att eventuellt dra tillbaka vissa tidigare införda tullar för att underlätta ett undertecknande av ett så kallat fas 1 handelsavtal med Kina. Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. Rapporterna för det tredje kvartalet fortsatte att överraska positivt, i synnerhet teknologibolagen. Aktiemarknaderna steg i samband med att rykten om nya framgångar i handelsförhandlingarna dominerade nyhetsflödet. Även nya kinesiska räntelättnader för att öka likviditeten i banksystemet bidrog till att aktiemarknaderna steg. I slutet av månaden nåddes nya ”all time high” på de amerikanska aktiemarknaderna i takt med positiv inkommande data för den amerikanska ekonomin.










All avkastning är efter samtliga avgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.