Nyheter

Förvaltningstjänster - Nordnet


Månadsrapport >>


Marknadskommentar - dec 2019

Aktiemarknaderna föll i inledningen av månaden i samband med svagare än förväntad industridata i USA samt utspel från Trump om nya tullar. Hoten avsåg återinförda stål- och aluminiumtullar på import från Brasilien och Argentina samt tullar på franska lyxvaror som ett svar på Frankrikes digitala skatter på amerikanska IT-bolag. Aktiemarknaderna vände upp i samband med ny information om att USA och Kina kommit överens om den första fasen i ett handelsavtal. Kina förband sig att köpa ytterligare amerikanska jordbruksprodukter och förbättra skyddet av immateriella rättigheter och tekniköverföring i utbyte mot att USA avstod att införa ytterligare tullar samt att befintliga tullar halverades på kinesiska varor till ett värde motsvarande 360 miljarder dollar. Aktiemarknaderna steg ytterligare när den amerikanska centralbanken lämnade räntan oförändrad och tog bort tidigare uttalande om osäkerhet kring ekonomin. Även den europeiska centralbanken lämnade räntan oförändrad och meddelade att man kommer att fortsätta köpa statsobligationer för 20 miljarder euro i månaden. Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna ytterligare något i takt med ökad riskaptit.


nyhetsflode dec