Nyheter

Förvaltningstjänster - Nordnet

Månadsrapport >>


Marknadskommentar mars 2020

Aktiemarknaderna präglades av turbulens och stor osäkerhet under månaden. I inledningen av mars föll aktiemarknaderna pga. ökad oro för konsekvenserna av Corona-virusets påverkan på ekonomin. Den amerikanska centralbankens räntesänkning med 0,5 procent och amerikanska kongressens stödpaket på 7,8 miljarder dollar lyckades inte att lugna marknaderna. Nedgången på aktiemarknaderna accelererade i samband med att räntor på långa statsobligationer i USA föll samtidigt som oljepriset rasade när Ryssland och Saudiarabien misslyckades med att enas om produktionsnedskärningar. I synnerhet energi-, flyg- och resebolag utvecklades negativt på aktiemarknaderna. I mitten av månaden sänkte den amerikanska centralbanken räntan ytterligare 1 procent och man beslöt även att köpa stats- och bostadsobligationer för ca 700 miljarder dollar. Detta fick aktiemarknaderna att falla kraftigt pga. oro för en global recession. Aktiemarknaderna steg i samband med att Trump annonserade ett stimulanspaket motsvarande 1000 miljarder dollar och faciliteter för att stötta penningmarknaden. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna ytterligare efter att Trump annonserat ett stimulanspaket motsvarande 2000 miljarder dollar samt infört obegränsade kvantitativa lättnader på räntemarknaden.Per 2020-03-31

Nordnet Försiktig Portföljstart: 2013-07-01
mars -10,75%
2020: -11,33%
1 år: -7,84%
3 år: -7,09%
Sedan start: 11,93%


Nordnet Balanserad Portföljstart: 2013-07-01
mars -12,63%
2020: -12,89%
1 år: -5%
3 år: -1,69%
Sedan start: 31,81%


Nordnet 0-100 Portföljstart: 2014-10-24
mars -7,26%
2020: -6,62%
1 år: 3,80%
3 år: 14,12%
Sedan start: 28,78%