Nyheter

Förvaltningstjänster - Nordnet


Månadsrapport >>


Marknadskommentar - april 2020
Efter en oregelbunden utveckling i inledningen av april steg aktiemarknaderna på förhoppningar om att kulmen för spridningen av Coronaviruset var nära förestående. Aktiemarknaderna föll tillbaka i mitten av månaden i samband med att amerikansk industriproduktion, detaljhandel och sysselsättningsstatistik uppvisade kraftiga fall. Priset på amerikansk WTI-olja kollapsade och handlades vid ett tillfälle till minus 40 dollar fatet. Oljeprisets utveckling speglade den aktuella efterfrågan tillsammans med akut brist på lagringsmöjligheter. Den amerikanska kongressens beslut att rösta igenom ytterligare finanspolitiska stimulanser motsvarande 484 miljarder dollar till krisåtgärder bidrog till att aktiemarknaderna steg. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna ytterligare när allt fler länder började förbereda planer på att öppna upp sina ekonomier igen. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i avvaktan på utvecklingen i ekonomin.


Utveckling per 2020-04-30

Nordnet Försiktig - portföljstart: 2013-07-01
april: 2,82%
2020: -9,03%
1 år: -6,49%
3 år: -5,64%
Sedan start: 14,84%

Nordnet Balanserad - portföljstart: 2013-07-01
april: 7,7%
2020: -7,63%
1 år: -1,85%
3 år: 2,24%
Sedan start: 39,78%

Nordnet 0-100 - portföljstart: 2014-10-24
april: 13,57%
2020: 4,89%
1 år: 12,77%
3 år: 25,90%
Sedan start: 44,66%