Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 09/20

Läs hela rapporten >>


Förvaltarkommentar

September 2020

 

Den ekonomiska återhämtningen runt om i världen fortsätter med stöd från finans- och penningpolitiska stimulanser. Det finns emellertid orosmoln i bakgrunden med ökad smittspridning, svårigheter att besluta om ytterligare stimulanspaket i USA, det amerikanska presidentvalet, handelsrelationen med Kina och osäkerhet kring Brexit. Börser och kreditmarknader runt om i världen har visat lite svaghet i spåren av ökad oro men kanske framförallt som en följd av vinsthemtagningar. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades av omvärlden under senare delen av månaden men fick stöd av att det förefaller finnas gott om likviditet att placera. Avkastningsfonden utvecklades starkt med en uppgång på drygt 0,8% och är nu upp med nästan 0,6% hittills i år.

 

Aktiviteten i marknaden är hög med många företag som har möjlighet att emittera till bra villkor och det finns fortsatt en stor efterfrågan även om marknaden börjar bli mer balanserad. Avkastningsfonden har varit väldigt aktiv och deltog bland annat när Bonava, Magnolia och NP3 emitterade gröna obligationer, när Fastpartners huvudägare Compactor refinansierade med en ny obligation samt när 24Storage gjorde sin första obligation. I övrigt har fonden gjort affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Fokus är mycket på de emissioner som kommer för att se hur de kan bidra till portföljens sammansättning och utveckling framåt.

 

Under månaden har det varit god bredd i portföljen med positiva bidrag från de flesta innehaven. Några undantag var Intrum där obligationerna påverkades av att de emitterade i flera omgångar och Marginalen Bank som får en svagare kapitaltäckning efter ett återköp av en efterställd obligation. Några som utvecklades starkt var EG7 som gjorde en aktieemission samt konvertiblerna från Recipharm och Samhällsbyggnadsbolaget som gynnades av stigande börskurser. Även om det har varit viss svaghet i omvärlden finns det behov att placera likviditet som ger stöd till marknaden. Företagen fortsätter att komma till marknaden för att emittera vilket har skapat en bättre balans och om det fortsätter kan det bli en test av efterfrågan. I bakgrunden finns riskerna för större bakslag kring smittspridning och den ekonomiska återhämtningen.


Läs mer om IKC Avkastningsfond