Nyheter

Månadsrapport IKC Strategifond 09/20

Läs hela månadsrapporten >>


Förvaltarkommentar

September 2020


Den ekonomiska återhämtningen runt om i världen fortsätter med stöd från finans- och penningpolitiska stimulanser. Det finns emellertid orosmoln i bakgrunden med ökad smittspridning, svårigheter att besluta om ytterligare stimulanspaket i USA, det amerikanska presidentvalet, handelsrelationen med Kina och osäkerhet kring Brexit. Börser och kreditmarknader runt om i världen har visat lite svaghet i spåren av ökad oro men kanske framförallt som en följd av vinsthemtagningar. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades av omvärlden under senare delen av månaden men fick stöd av att det förefaller finnas gott om likviditet att placera. Strategifonden levererade en stark månad med en uppgång på nästan 2,2% och är nu upp med nästan 0,9% hittills i år.


En stor andel av obligationsinnehaven gav positiva bidrag under månaden som en följd av styrka i marknaden för svenska företagsobligationer. Några av de som utvecklades starkt var EG7 som gjorde en aktieemission samt konvertiblerna från Recipharm och Samhällsbyggnadsbolaget som gynnades av stigande börskurser. Uppgång på börsen medförde också en stark utveckling för aktieinnehaven med övervägande positiva bidrag. Fastighetsrelaterade bolag som Atrium Ljungberg och Bonava tillhörde de som utvecklades starkast och det gjorde även Bilia och Nobina som kom med omvända vinstvarningar. En svagare utveckling hade SEB efter ny uppmärksamhet på penningvättsfrågor. Fondinnehaven var relativt neutrala för portföljen genom underliggande svaghet och positiv valutapåverkan.


Läs mer om IKC Strategifond