Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 10/20

Läs hela rapporten >>


Förvaltarkommentar

Oktober 2020


Återhämtningen för ekonomierna har varit snabbare och starkare än väntat vilket också har medfört positiva överraskningar från många företag. Det har dock kommit en förnyad oro för att den kraftigt ökande smittspridningen kommer att medföra behov av att åter stänga ner samhällen och det har vidtagits åtgärder i många länder. Det finns även en oro inför presidentvalet i USA, främst för oklarheter kring hur tydligt resultat det kommer att bli och risken för att det inte kan fattas beslut om ytterligare nödvändiga stimulanspaket. Ökad oro har medfört en del nedgångar på börser och kreditmarknader runt om i världen. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades negativt av utvecklingen i omvärlden och det kom vissa tecken på sämre flöden till fonder vilket medför mindre kapital att placera. Avkastningsfonden lyckades ändå leverera en uppgång på knappt 0,2% och har därmed stigit med nästan 0,8% hittills i år.

Aktiviteten i marknaden har varit relativt hög med en god balans mellan utbud och efterfrågan fram till senare delen av månaden när stigande oro försämrade möjligheterna för många företag att emittera till bra villkor. Avkastningsfonden var aktiv och deltog bland annat när Klövern och Offentliga Hus emitterade nya gröna obligationer samt när nya emittenter som SIBS och Superoffice kom till marknaden. Fonden har också gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. Med en förhöjd osäkerhet i marknaden är fokus att hålla en väl balanserad portfölj som klarar oro utan att vara alltför defensiv om det lugnar ner sig igen.

Under månaden var det en blandad utveckling i portföljen med positiva och negativa bidrag från innehav. Några tydliga vinnare var Lowell som genomförde en refinansiering där de meddelade återköp av obligationer på relativt hög kurs samt Estea som sålde sina fastigheter till Nyfosa med stor vinst vilket kommer obligationsägare till godo via en vinstdelning. Några som utvecklades svagt i spåren av börsnedgången var konvertiblerna i Arise, Recipharm och SBB. Det har i grunden varit en bra balans mellan behov att investera i obligationer och emissioner av nya obligationer även om det blev mer försiktigt som en följd av ökad oro i omvärlden. För närvarande finns det en hel del oro kring smittspridning och politik men det kan komma att motverkas av en vilja att stimulera ekonomierna.


Läs mer om IKC Avkastningsfond