Nyheter

Månadsrapport IKC Strategifond 10/20

Läs hela månadsrapporten >>


Förvaltarkommentar

Oktober 2020


Återhämtningen för ekonomierna har varit snabbare och starkare än väntat vilket också har medfört positiva överraskningar från många företag. Det har dock kommit en förnyad oro för att den kraftigt ökande smittspridningen kommer att medföra behov av att åter stänga ner samhällen och det har vidtagits åtgärder i många länder. Det finns även en oro inför presidentvalet i USA, främst för oklarheter kring hur tydligt resultat det kommer att bli och risken för att det inte kan fattas beslut om ytterligare nödvändiga stimulanspaket. Ökad oro har medfört en del nedgångar på börser och kreditmarknader runt om i världen. Den svenska företagsobligationsmarknaden påverkades negativt av utvecklingen i omvärlden och det kom vissa tecken på sämre flöden till fonder vilket medför mindre kapital att placera.
Strategifonden hade en svag månad med en nedgång på knappt 1,4% och har därmed gått ner med drygt 0,5% hittills i år.

Det var en blandad utveckling för obligationsinnehaven med positiva och negativa bidrag. Några tydliga vinnare var Lowell som genomförde en refinansiering där de meddelade återköp av obligationer på relativt hög kurs samt Estea som sålde sina fastigheter till Nyfosa med stor vinst vilket kommer obligationsägare till godo via en vinstdelning. Några som utvecklades svagt i spåren av börsnedgången var konvertiblerna i Arise, Recipharm och SBB. Nedgången på börsen medförde även att aktieinnehaven generellt utvecklades svagt. Några som tappade mycket var Sobi efter negativt utfall i en studie, Essity efter en svag rapport och omsorgsbolag som Ambea på förnyad coronaoro. Några positiva undantag var Arjo och Bilia som kunde gå mot strömmen efter starka rapporter. För fondinnehaven var det en blandad underliggande utveckling med viss negativ valutapåverkan.


Läs mer om IKC strategifond >>