Nyheter

Månadsrapport IKC Strategifond 11/20

Läs hela månadsrapporten >>


Förvaltarkommentar

November 2020


Det har kommit en andra våg med stor smittspridning, men ekonomierna förefaller klara nedstängningar och andra åtgärder bättre nu än de gjorde under våren. Positiva nyheter kring vaccinutveckling ger också ökat hopp om starkare utveckling längre fram. Det skapar optimism i marknaderna vilket har medfört stora uppgångar på aktiemarknaderna runt om i världen och en återhämtning för tidigare förlorare. Styrkan i omvärlden har även gett en viss påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden och det förefaller finnas god likviditet att placera bland marknadsaktörerna. Strategifonden steg kraftigt under månaden med en uppgång på nästan 3,5% och har därmed stigit med över 2,9% hittills i år. 


Det var en god utveckling för obligationsinnehaven med positiva bidrag från de flesta. Några undantag var Cabonline med taxiverksamhet och Host Property med hotellfastigheter som båda drabbas av åtgärder mot smittspridning. Några som utvecklades starkt var Sono Group, Norlandia och SEM som rapporterade bättre än väntat samt konvertibler från Arise, Recipharm och SBB som gynnades av börsuppgången. Styrka på börsen medförde även en generellt positiv utveckling för aktieinnehaven. Särskilt stark utveckling hade tidigare förlorare som exempelvis Pandox som äger hotellfastigheter och Duni som levererar till restauranger. Även NENT som presenterade nya tillväxtplaner steg kraftigt. Några som gick svagare var Bilia som tyngdes av att Volvo sa upp återförsäljaravtalet. Fondinnehaven utvecklades överlag bra även om uppgångarna dämpades något av en starkare krona. 


Läs mer om IKC strategifond >>