Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond 11/20

Läs hela rapporten >>


Förvaltarkommentar

November 2020


Det har kommit en andra våg med stor smittspridning, men ekonomierna förefaller klara nedstängningar och andra åtgärder bättre nu än de gjorde under våren. Positiva nyheter kring vaccinutveckling ger också ökat hopp om starkare utveckling längre fram. Det skapar optimism i marknaderna vilket har medfört stora uppgångar på aktiemarknaderna runt om i världen och en återhämtning för tidigare förlorare. Styrkan i omvärlden har även gett en viss påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden och det förefaller finnas god likviditet att placera bland marknadsaktörerna. Avkastningsfonden steg kraftigt under månaden med en uppgång på nästan 0,9% och har därmed stigit med över 1,6% hittills i år. 


Aktiviteten i marknaden var något lägre i början av månaden när det var oro kring smittspridning och det amerikanska presidentvalet, men när det lugnade ner sig kom aktiviteten tillbaka och många vill passa på att emittera innan julen närmar sig. Styrkan i marknaden medför också att företagen kan finansiera sig på bra villkor. Avkastningsfonden var aktiv under månaden och deltog bland annat när Länsförsäkringar 

emitterade nya efterställda obligationer, när Corpia emitterade en obligation som ger kapital att låna ut till mindre företag och när Mercell kom till marknaden för att finansiera ett uppköp av en svensk verksamhet. Fonden har även gjort affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått möjligheter och för att hantera likviditet. I den starka marknaden ligger fokus på att portföljen ska dra nytta av styrkan utan att tappa beredskap för eventuell ny oro. 


Läs mer om IKC Avkastningsfond