Nyheter

Månadsrapport IKC Strategifond 12/20

Läs hela månadsrapporten >>


Förvaltarkommentar

December 2020


Situationen har blivit väldigt tuff med ökande smittspridning och åtgärder för att försöka hejda utvecklingen med olika typer av samhällsnedstängningar påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt. De negativa effekterna motverkas av att vaccin nu är godkända och börjar administreras runt om i världen vilket hjälper marknaderna som är framåtblickande och då kan se förbi dagens situation. Det kom också en positiv nyhet när det i sista stund blev ett avtal för brexit vilket bidrog till styrka i marknaderna med stigande börser runt om i världen. Styrka i omvärlden har gett en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden och det förefaller även finnas gott om likviditet som skapar köpbehov hos marknadsaktörerna. Strategifonden avslutade året med ytterligare en stark månad med en uppgång på över 1,2% och året som helhet medförde därmed en god avkastning på nästan 4,2% trots mycket oro och turbulens.


Det var en god bredd med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Några undantag var Host Property med hotellfastigheter som drabbas av åtgärder mot smittspridning och SBB konvertibeln som påverkas av aktiekursen. Några som utvecklades starkt var Offentliga Hus som fick in SBB som ny stark ägare, Serneke som hittade en lösning kring Karlatornet tillsammans med Balder och Leax som återhämtade sig något i spåren av en starkare lastbilsmarknad. Aktieinnehaven uppvisade en blandad utveckling. Några aktier som gick starkt var Ambea, Midsona och Nobina medan utvecklingen var svag för innehav i banker som Nordea och SEB. Även Telia aktien var svag under månaden med viss kurspåverkan av att de gjorde en extra utdelning. Fondinnehaven hade en bra underliggande utvecklingen men påverkades av en starkare krona.


Läs mer om IKC Strategifond >>