Rådgivning / Intresseanmälan

IKC Fonder erbjuder ingen finansiell rådgivning som berör köp, försäljning eller byte av de fonder vi förvaltar. Istället har vi tecknat förmedlingsavtal med fristående investeringsrådgivare runt om i Sverige. Samtliga lyder under Finansinspektionens tillsyn och innehar de tillstånd som krävs för verksamheten.

En investeringsrådgivare erbjuder privatpersoner och företag en investeringsrådgivning anpassad till respektive kunds individuella behov.

Skicka in en intresseanmälan via nedanstående kontaktformulär. Den vidarebefordras till den av våra rådgivare som passar dig bäst. 

 


Kontaktformulär

 

Avser:

  Privatperson

  Företag

Nås lättast på:

  Förmiddag

  Eftermiddag

  Kväll

 

Valfri tidpunkt  

 

* obligatoriska fält


Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>


Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet har sedan 1998 erbjudit fondportföljtjänst inom fondförsäkring. Sedan december 2011 förvaltas, det som tidigare hette Fondbytesprogrammet hos IKC Fonder. Sedan 2014 förvaltar IKC Fonder även innehaven hos Folksam, NPG Life, SEB och Skandia vi en så kallad fond-i-fond lösning. Fondbytesprogrammet förvaltar dock fortfarande innehaven hos Danica. 


Fondportföljtjänsten går ut på att via fondbytesfullmakt omfördela fondkapital mellan aktie- och räntefond, i olika valutor och på olika geografiska marknader. Målet är att fondkapitalet skall vara investerat i de fonder som förväntas vara bäst för stunden för att därigenom skapa en hög riskjusterad avkastning. Tjänsten förmedlas till privatpersoner och företag via anslutna försäkringsförmedlare godkända av Finansinspektionen.

 

Den förvaltningsfilosofi som framgångsrikt tillämpats inom fondportföljtjänsten ligger även till grund för förvaltningsbeslut inom IKC Fonder. Skillnaden består i att Fondbytesprogrammet har ett givet utbud av fonder inom respektive fondförsäkring att använda sig utav medan IKC Fonder själv beslutar inom vilka finansiella instrument respektive fond skall investera i.


De försäkringsbolag som finns tillgängliga hos Fondbytesprogrammet via en fondportföljtjänst är

  • Danica

De försäkringsbolag som finns hos IKC Fonder via fonder är:

  • Folksam
  • NPG Life
  • SEB
  • Skandia Link
  • SPP

FBP_logo_4color