IKC Global Infrastructure A

Denna aktivt förvaltade aktiefond är lämplig för dig med relativt långsiktig placeringshorisont som söker en placering som vanligtvis inte utvecklas som aktiemarknaden i övrigt och därmed ger viss riskspridning.
Efterfrågan på hållbar och miljövänlig infrastruktur ökar p.g.a. åldrade energilösningar och förändringar i klimatet samt utvecklingen inom tillväxtmarknader.
Fonden investerar globalt i aktier inom hela infrastruktursektorn, d.v.s. inom de fyra huvudgrupperna transport (vägar, hamnar, järnvägar, flygplatser), reglerade tjänster (elektricitet, gas, vatten, avlopp), kommunikation (telekom, mobilnät, satellitsystem, tv- och radionät) och sociala tjänster (skolor, sjukhus, myndigheter, rättsväsende).


All samlad fondinformation inklusive uppdaterade kurser hittar du här >>


Fonden är tillgänglig för köp hos:
MFEX (Fondab).


Fondfakta
Startdatum
2016-07-06
Startkurs
SEK 100
ISIN-kod
SE0008434955
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
5/7
Inträdesavgift
0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift
0,70%
Performance fee
ingen
Ansvarig förvaltare
Niklas Hultqvist
Inge Knutsson
Noteringsvaluta
SEK
Fondköp  IKC Global Infrastructure B >>


Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

pdfikon_IKCBasfakta för investerare 

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning

Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.