Klagomålshantering

Är du nöjd?

IKC Capital vill att du ska vara nöjd med våra tjänster och produkter. Är du av någon anledning inte det så vill vi att du hör av dig till oss så att vi kan göra för att hjälpa till.


Kontakta IKC Capital så här:
Telefon 040-29 50 90
E-post: Info@ikccapital.se 


Om du har ett konkret klagomål så har IKC Capital en av styrelsen fastställd riktlinje för hantering så att du som kund får ditt ärende prövat på ett korrekt sätt utan onödigt dröjsmål.


Finansinspektionens definition av klagomål är om du som kund har ett konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom inte heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden.


Ett klagomål skickas skriftligen till:

Klagomålsansvarig
IKC Capital AB

Att: Marcus Olsson
Box 4129
203 12 Malmö

Eller via e-post: info@ikccapital.se. Skriv klagomål som ämne.


Ni hittar Bolagets riktlinje gällande hantering om klagomål här.


Är du konsument har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller tel 08-508 860 00. Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig.


Du kan även få kostnadsfri konsumentrådgivning i försäkrings- och bankfrågor hos: Konsumenternas Bank- och finansbyrå/ Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, www.konsumenternas.se, tel: 0200 - 22 58 00. Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm, eller hos Konsumentvägledaren i din kommun. 


Du kan också vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. 


NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!