Koncerninformation

IKC Financial Group AB

IKC Financial Group AB (556747-4266) är ägare av värdepappersbolaget IKC Capital, fondbolaget IKC Fonder AB samt servicebolaget IKC Administration Malmö AB.


IKC Capital AB


Kategori
Värdepappersbolag
Organisationsnummer
556538-0325
FI Institutnummer
035542

Tillstånd2007-11-01Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

2007-11-01


 
Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.

2007-11-01


 
Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.


2007-11-01


Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.


2011-06-28Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

 


IKC Fonder AB


Kategori
Fondbolag
Organisationsnummer
556732-6953
FI Institutnummer
058185
Tillstånd2009-12-10


Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

2009-12-10

 
Tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder.

2013-07-26

 
Lämna investeringsråd avseende finansiella instr. (5kap.)


 


IKC Administration Malmö AB


Kategori
Servicebolag
Organisationsnummer
556661-8459


Här nedan finner du schematisk bild över koncernstrukturen


Koncern

Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.


Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>