Koncerninformation

IKC Financial Group AB

IKC Financial Group AB (556747-4266) är ägare av värdepappersbolaget IKC Capital, fondbolaget IKC Fonder AB samt servicebolaget IKC Administration Malmö AB.


IKC CAPITAL AB


Kategori
Värdepappersbolag
Organisationsnummer
556538-0325
FI Institutnummer
035542

Tillstånd2007-11-01Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

2007-11-01


 
Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.

2007-11-01


 
Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.


2007-11-01


Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.


2011-06-28Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

 


IKC Fonder AB


Kategori
Fondbolag
Organisationsnummer
556732-6953
FI Institutnummer
058185
Tillstånd2009-12-10


Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

2009-12-10

 
Tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder.

2013-07-26

 
Lämna investeringsråd avseende finansiella instr. (5kap.)


 


IKC Administration Malmö AB


Kategori
Servicebolag
Organisationsnummer
556661-8459


Här nedan finner du schematisk bild över koncernstrukturen


Koncern

Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.