Tillsyn och tillstånd

IKC Capital AB är ett värdepappersbolag och styrs av de regler som framgår ur lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Värdepappersbolaget regleras även av andra relaterade lagar och förordningar samt följer olika riktlinjer och rekommendationer från branschorganisationer.

 

Tillsyn 
IKC Capital AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Tillstånd 

IKC Capital ABKategori:Värdepappersbolag
Organisationsnummer: 556538-0325
FI Institutnummer35542


Datum för tillståndTyp av tillstånd
2007-11-01
Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument


2007-11-01Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument


2007-11-01Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument


2007-11-01
Utförande av order avseende finansiella instrument på kunds uppdrag


2011-06-28
Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedlingDu finner länken till Finansinspektionens företagsregister här. På den sidan hittar du information om IKC Capital AB och våra tillstånd. Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.