MiFID

Som en följd av EU-direktiv (MiFID) har förändringar skett på värdepappersmarknaden. Genom MiFID 1 förenklades sparmöjligheter för privatpersoner, det allmänna skyddet för sparare utökades och inte minst skyddet för den som investerar i värdepapper har stärkts. Alla kunder skall behandlas likvärdigt och rättvist och kundens bästa skall utgöra grunden för samtliga affärer.


EU-direktivet medför att alla som handlar med aktier, fonder och andra värdepapper indelas i tre olika kundkategorier, närmare bestämt professionella investerare (förvaltare, rådgivare, m.fl.), jämbördig motpart (banker, fondbolag, m.fl.) och icke-professionella kunder (främst privatpersoner).


Lagen kräver att ett värdepappersbolag skall säkerställa att all information riktat mot befintliga kunder och potentiella kunder är rättvis, tydlig och icke missvisande samt att marknadsföringsmaterial tydligt kan identifieras. 

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>


Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.