GDPR

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), i kraft och gäller som lag i samtliga EU-länder. I Sverige har Dataskyddsförordningen ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya förordningen är att förbättra skyddet vid behandling av personuppgifter. 


|  IKC Capital - integritetspolicy
NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!