Fondbytesprogrammet


Fondbytesprogrammet är en diskretionär förvaltningstjänst som erbjudits till kunder som har försäkringar hos Futur Pension, f.d. Danica Pension, där IKC Capital AB förvaltar fondinnehav inom ramen för kundernas försäkringar.

IKC Capital har nu beslutat att upphöra med tjänsten Fondbytesprogrammet hos Futur Pension 2020-06-30. 

Ditt kapital kommer detta datum att vara investerat på det sätt som IKC Capital AB tycker är lämpligt för dig, men ingen förvaltning sker därefter.Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.


Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>