Kundlogin:

Prenumeration på nyhetsbrev

IKC Capitals nyhetsbrev skickas ut ca fyra gånger om året. Du får information om företaget och omvärlden, inplanerade event och mycket mer. 

Ange den E-postadress som marknadsbrevet ska skickas till och bekräfta nedan.  Du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att klicka på en länk i brevet eller genom att kontakta vår kundservice här.


Prenumerera

E-postadress
Nyhetsbrev


Samtycke
Om du vill ha vårt Nyhetsbrev fortsättningsvis vill IKC Capital AB informera dig om att dina personuppgifter enbart kommer att behandlas i marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter från IKC Capital AB, som är personuppgiftsansvarig, samt rättelse eller radering av uppgifterna (i vissa fall) eller begränsning av behandlingen (i vissa fall) eller att invända mot behandlingen. Du kan också begära att få ut dina personuppgifter elektroniskt, (dataportabilitet). Kontakta i så fall IKC Capital AB på telefon 040 – 29 50 90.

Dina personuppgifter kommer bara att behandlas så länge som vi har ditt samtycke och du kan när som helst återta samtycket genom att klicka på Avprenumerera i varje marknadsbrev eller skicka ett mail med ämnesrad ’Avprenumerera’ till: info@ikccapital.se.

Du har rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att IKC Capital AB behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen. Datainspektionen ska meddela om tillsyn ska inledas inom tre månader efter att de mottagit klagomålet. Om du inte får besked inom den tiden kan du vända dig till domstol för att begära besked.
 

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>


Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.