Organisation och styrelse

Ledning - Styrelsens ledamöter

Evami Svensson 

Styrelseordförande

Evami startade sin karriär inom finansiella sektor i Handelsbanken 1985 och arbetade där som ansvarig för stora börsnoteradebolag inom skog, gruvindustrin och fastighetsbolag. Mellan åren 2000-2003 arbetade hon hos Alfred Berg/Banco som rådgivare och förvaltare. Åren 2004-2008 arbetade hon i Swedbank, Stor företag. VD i Fondbytesprogrammet mellan åren 2008-2012.


Joakim Ollén 

Ordinarie ledamot, född 1952
Sedan 2007 vd i fastighetsbolaget KunskapsPorten AB, med säte i Malmö. Under de senaste trettio åren verksam på olika ledande befattningar i den offentliga och privata sektorn, bland annat på Lantmäteriet, Svenska Kommunförbundet och Akademiska Hus. Inget aktieinnehav i bolagsgruppen, och oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen och ägare.


Eva Tufvesson
Ordinarie ledamot, född 1954

Eva var anställd på IKC Fonder AB mellan 2013-2019. Hon arbetade som försäljningschef för södra och västra Sverige med huvuduppgift att utveckla relationerna med våra distributörer. Mellan 1981-2013 arbetade Eva på Sparbanken Syd. Hon har erfarenhet av ett flertal tjänster inom den finansiella sektorn genom åren. Från slutet av 80- talet arbetade hon som aktiemäklare. Vid bankens konvertering till nytt IT-system hade Eva ett övergripande ansvar för värdepapperssidan. Från 2010 var Eva även produktansvarig i bankens spara/placera organisation. Eva är Swedsec-licensierad.

Inge Knutsson
Ordinarie ledamot, född 1955

Inge Knutsson, grundare och delägare av IKC-koncernen. Han är grundare av den egna fondplaceringstjänsten Fondbytesprogrammet som framgångsrikt bedrivit diskretionär förvaltning sedan 1999. Utöver sitt uppdrag i IKC Capital har Inge sex andra styrelseuppdrag. 


Markus Olsson
VD 

Markus är utbildad Civilekonom ifrån Linköpings Universitet med erfarenhet från den finansiella sektorn. Tidigare Investment Manager på Pensionera, Pensionsspecialist Nordnet, Investeringsrådgivare Acta Kapitalförvaltning.

Ledande befattningshavare
Alf-Peter Svensson, DLA Piper.
Regelefterlevnadsansvarig. Advokat. Jur.kand., lång erfarenhet från den finansiella sektorn och tidigare bankjurist med inriktning mot värdepappersjuridik hos SEB samt chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission AB.

Suzanne Grenz, Änglarum Finanskonsult AB
Internrevisor. Partner i Änglarum Finanskonsult AB. Tidigare Kreditinspektör, Finansinspektionen. Compliance Officer och vd-assistent, Unibank A/S Sverige. Regelverksexpert, KPMG.


Du finner IKCs mångfaldspolicy här.
Organisationsschema IKC Capital AB 


2020 orgschema
Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.