Kundkategorisering

Samtliga av IKC Capitals kunder är klassificerade som icke-professionella kunder vilket innebär att du har den högsta graden av skydd.


Det kundskydd du har som icke-professionell kund innebär bl.a. att:

  • du ska förstå risken som en placering i fonder kan innebära.
  • order genomförs på ett korrekt och rättvist sätt.
  • du ska ha tillgång till uppgifter om avgifter och kostnader för produkten.
  • du i efterhand ska kunna få information om hur, var, när och till vilken kostnad och kurs en transaktion har genomförts.
  • det ska finnas rutiner för att ta hand om eventuella klagomål.


En kund har möjlighet att byta kundkategori under vissa, i lagen angivna, förutsättningar. För att byta kundkategori krävs att en skriftlig begäran. Detta gäller både för professionella och icke-professionella kunder. För mer information kontaktar du din rådgivare, kontaktuppgifter hittar du här.


 

Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.


Nyhetsbrev

Vill du veta mer om IKC Capital?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>