Kundkategorisering

Samtliga av IKC Capitals kunder är klassificerade som icke-professionella kunder vilket innebär att du har den högsta graden av skydd.


Det kundskydd du har som icke-professionell kund innebär bl.a. att:

  • du ska förstå risken som en placering i fonder kan innebära.
  • order genomförs på ett korrekt och rättvist sätt.
  • du ska ha tillgång till uppgifter om avgifter och kostnader för produkten.
  • du i efterhand ska kunna få information om hur, var, när och till vilken kostnad och kurs en transaktion har genomförts.
  • det ska finnas rutiner för att ta hand om eventuella klagomål.


En kund har möjlighet att byta kundkategori under vissa, i lagen angivna, förutsättningar. För att byta kundkategori krävs att en skriftlig begäran. Detta gäller både för professionella och icke-professionella kunder. För mer information kontaktar du din rådgivare, kontaktuppgifter hittar du här.


 

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!