Personlig diskretionär förvaltning

Har du ett större kapital du vill få hjälp med att förvalta?

 

Vi erbjuder en personligt anpassad diskretionär förvaltning där kapitalet aktivt förvaltas av din kapitalförvaltare. Tillsammans med förvaltaren bestämmer ni lämplig risknivå samt förvaltningens inriktning. Som kund har du möjlighet att ställa vissa krav, exempelvis om du önskar ha en viss inriktning på din portfölj. 


Med en diskretionär förvaltning behöver du själv inte ta några investeringsbeslut. Du behöver inte heller vara uppdaterad om börshändelser eller hur världsekonomin går. Din förvaltare sköter detta åt dig, inom de ramar och risknivåer som beslutats. 


Med en personlig diskretionär förvaltning kan du lugnt luta dig tillbaka och ägna dig åt det du tycker är roligt i livet.

Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.