IKC Capital - Nordnet Försiktig

ikonMånadsrapport


 Avkastning per 2020-11-30
november2,68%
2020
1,43%
1 år
2,17%
3 år
4,21%
Sedan start(2013-07-01)28,04%


IKC Capital Försiktig är en förvaltningstjänst med syfte att placera portföljens kapital på ett optimalt sätt, där fondval och fondfördelning ses över kontinuerligt och justeras efter marknadsläge. Förvaltningsrådet sammanträder och beslutar kring fondernas fördelning och inriktning minst en gång per månad. Fondurvalet görs utifrån Nordnets fondutbud med ca 1500 olika fonder.


IKC Capital Försiktigs neutrala läge är 30% aktiefonder och 70% ränte- och hedgefonder. Portföljen kan som minst ha 0% i aktiefonder och maximalt 50% då marknadsläget motiverar det.

——————————————————————————

Förvaltningen passar den som är intresserad av en låg- till medelriskplacering med en placeringshorisont på 2-4 år.

———————————————————————————

Avgift: 1% per år


NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!