IKC Capital - Nordnet Balanserad

ikonMånadsrapport


 Avkastning per 2020-11-30

 november3,87%
 2020
7,12%
 1 år
9,65%
 3 år
16,50%
Sedan start (2013-07-01)
62,09%


IKC Capital Balanserad är en förvaltningstjänst med syfte att placera portföljens kapital på ett optimalt sätt, där fondval och fondfördelning ses över kontinuerligt och justeras efter marknadsläge. Förvaltningsrådet sammanträder och beslutar kring fondernas fördelning och inriktning minst en gång per månad. Fondurvalet görs utifrån Nordnets fondutbud med ca 1500 olika fonder.


IKC Capital Balanserads neutrala läge är 70% aktiefonder och 30% ränte- och hedgefonder. Portföljen kan som minst ha 20% i aktiefonder och maximalt 100% då marknadsläget motiverar det.

——————————————————————————

Förvaltningen passar den som är intresserad av en medel till högriskplacering med en placeringshorisont på 4–5 år.

——————————————————————————

Avgift: 1% per år

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!