IKC Capital - Nordnet 0-100

ikonMånadsrapport


 Avkastning per 2020-11-30

 november
6,36%
 2020
30,39%
 1 år
34,11%
 3 år
41,70%
Sedan start (2014-10-24)
79,82%


IKC Capital 0-100 är en fondförvaltningstjänst med syfte att placera portföljens kapital på ett optimalt sätt, där fondval och fondfördelning ses över kontinuerligt och justeras efter marknadsläge. Fondvalen revideras så snart förvaltaren ser ett marknadsläge som motiverar byte av en eller flera fonder. Fondvalet görs utifrån Nordnets fondutbud med ca 1500 olika fonder. 


Det neutrala läget för IKC Capital 0-100 är 90% aktiefonder och 10% räntefonder. En enskild fond får inte överstiga 40% av portföljvärdet och andelen tillväxtmarknader får som mest utgöra 70% av portföljvärdet. Portföljen kan som minst ha 0% i aktiefonder och maximalt 100% då marknadsläget motiverat det. Fondförvaltningstjänsten kan i betydande omfattning komma att investera i systerföretaget IKC Fonders egna fonder.


——————————————————————————

Förvaltningen passar den som är intresserad av en högriskplacering
med stor potential till bra avkastning på placeringshorisonten 4-6 år.

——————————————————————————

Avgift: 1% per år

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!