IKC 0-100

För dig som vill placera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor utgör fonden en lämplig bas i ett långsiktigt sparande.
Fondens utgångsläge är ca 75 procents aktieandel och ca 25 procents ränteandel. Den aktiva investeringen sker i aktier, obligationer och fonder på hela den globala aktie- och räntemarknaden men vanligen sker merparten av ränteinvesteringarna på den svenska marknaden. Fonden kan variera andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget
.


All fondinformation inkl uppdaterade kurser hittar du här >>


Fonden är tillgänglig för köp hos:
Allfunds, Alpcot, Aktieinvest, Avanza, Folksam, Fondmarknaden.se, Handelsbanken, LF Bank, MFEX (Fondab), Movestic , Nordnet, Nord Fondkommission, SPP, United Securities, SAVR, Söderberg & Partners.


Fondfakta
Startdatum
2009-12-28
Startkurs
SEK 100
ISINkod
SE0003116748
Kursnotering
Dagligen
Risknivå
5/7
Inträdesavgift
0%
Utträdesavgift
0%
Förvaltningsavgift
1,70%
Ansvariga förvaltare
Inge Knutsson
Niklas Hultqvist
Lars Bredenberg
Noteringsvaluta
SEK
Fondköp IKC 0-100 >>  För  information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan

pdfikon_IKCBasfakta för investerare

pdfikon_IKCInformationsbroschyr

pdfikon_IKCFondbestämmelser

pdfikon_IKCHalvårsredovisning

pdfikon_IKCÅrsredovisning


NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!