IKC Fastighetsfond

IKC Fastighetsfond är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj av bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamhet. Av fondens tillgångar kan 30 procent placeras utomlands. 

 

Fonden passar dig som vill placera i bygg- och fastighetssektorn och har en långsiktig placeringshorisont. IKC Fastighetsfond finns i andelsklasserna A och B.


Andelsklass

IKC Fastighetsfond A 


Fondköp

Hur du köper våra fonder   
NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!