Blandfonder

IKC 0-100
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.


IKC Fund - Lux 0-100

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget.


IKC Fund- Lux World Wide Opportunities

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget.


IKC Global Flexibel

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget.


IKC Strategifond

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50 procent i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100 procent beroende på marknadsläget. Andelen aktier varierar mellan 0-50 procent.


IKC Sverige Flexibel
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar upp till 90 procent i svenska aktie- och räntemarknaden. Den kan variera aktier mellan 0 - 100 procent beroende på marknadsläget.


IKC Tre Euro

Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i fondandelar samt i överlåtbara värdepapper på den
globala aktiemarknaden samt den svenska aktie- och räntemarknaden.NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!