Futur Pension - rutiner

Nyteckning
Ansökan med någon av IKC Fonders fonder skickas till Futur Pension

Fyll i ändring av fondfördelning med önskad fondfördelning och skicka handlingen till Futur Pension | blankett |


IKC GLOBAL FLEXIBEL

IKC SVERIGE FLEXIBEL


IKC STRATEGIFOND


IKC AVKASTNINGSFOND A


IKC global flexibel samt IKC sverige flexibel är även valbara för AVTALSPENSION ; saf-lo, kap-ko, PA16

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och avgifter

IKC GLOBAL FLEXIBEL 1,70%

IKC SVERIGE FLEXIBEL 1,20% + Performance fee med high watermark 20% av överavkastning


IKC STRATEGIFOND 1,10%


IKC AVKASTNINGSFOND A 0,60%Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!