Folksam - rutiner

Nyteckning
Ansökan/ Fondbytesblankett med någon av IKC Fonders fonder skickas till Folksam.

Befintlig försäkring
Fyll i Folksams fondbytesblankett med önskad fondfördelning och skicka till Folksam. | Blankett |


IKC 0-100 Fondnummer: 2086


Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Ditt/ert Folksambestånd ska rapporteras månadsvis (senast den 5:e varje kalendermånad) till formedlarsupport@coeli.se. Använd denna Excelfil och se guide för mer information.


| Rapportering av Folksambestånd Blankett |

| Självrapportering Folksambestånd IKC Fonder |


Valbara fonder och förvaltnings avgifter
IKC 0 - 100 1,70%
Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!