SEB Rutiner

Anslutning
För att ansluta sig till IKC Fonders fondutbud behövs det två blanketter:
Utökat fondutbud - skickas till SEB | blankett |

Fondbytesblankett - skickas till SEB | blankett |

IKC Strategifond Fondnummer: DD9
IKC Fund - Lux 0-100 Fondnummer: 496
IKC Fund – Lux World Wide Opportunities Fondnummer: 494

Att tänka på
Du måste skicka in blanketten för utökat fondutbud för att få provision på kunden.Valbara fonder och avgifter


IKC Strategifond 
Årlig avgift enligt faktablad: 1,39 %
Förvaltningsavgift enligt fondbestämmelser: 1,10 %

IKC Fund Lux 0-100

Årlig avgift enligt faktablad: 3,08 % 

Förvaltningsavgift enligt fondbestämmelser: 2,35 %

IKC Fund World Wide Opportunities
Årlig avgift enligt faktablad: 3,05 %
Förvaltningsavgift enligt fondbestämmelser: 2,50 %Fonderna är registrerade i Luxemburg, fullständig information finns HÄR

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!