Skandia Link - rutiner

Nyteckning och befintlig försäkring
Fyll i fondbytesblankett / nyteckningsansökan och skicka till Skandia. | blankett |


IKC Strategifond Fondnummer: 1050
IKC Global Flexibel Fondnummer: 1052
IKC Tre Euro Fondnummer: 1056


Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.


Valbara fonder och avgifter
IKC Strategifond 1,10%
IKC Global Flexibel 1,70%
IKC Tre Euro 1,70%


Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. All avkastning redovisas efter avgifter.

Egenföretagare

Skapa en skräddarsydd lösning som möter dina behov.