Skandia Link - rutiner

Nyteckning och befintlig försäkring
Fyll i fondbytesblankett / nyteckningsansökan och skicka till Skandia. | blankett |


IKC Strategifond Fondnummer: 1050
IKC Global Flexibel Fondnummer: 1052
IKC Tre Euro Fondnummer: 1056


Att tänka på

Du måste vara förvaltarkodad på senaste genomförda fondbyte för att få ersättning för den. Det är alltså din distributörskod på fondbytet som styr ersättningen.


Valbara fonder och avgifter
IKC Strategifond 1,10%
IKC Global Flexibel 1,70%
IKC Tre Euro 1,70%


Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. All avkastning redovisas efter avgifter.

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!