SPP - rutiner

Nyteckning
Ansökan med någon av IKC Fonders fonder skickas till SPP.


Befintlig försäkring
Fyll i SPPs fondbytesblankett med önskad fondfördelning och skicka handlingen till SPP | blankett |


IKC Strategifond Fondnummer: Ange fondnamn
IKC Global Flexibel Fondnummer: Ange fondnamn
IKC Tre Euro Fondnummer: Ange fondnamn

Att tänka på
Du måste vara förvaltningskodad på försäkringen för att få ersättning för den. Finns ingen som är förvaltningskodad går ersättningen till den som är kodad på försäkringen.

Valbara fonder och avgifter
IKC 0 - 100 1,70%
IKC Strategifond 1,10%
IKC Sverige Flexibel 1,20%


Avgiften debiteras via förvaltningsavgift. Rabatter från underliggande placeringar återinvesteras i fonden.

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!