IKC Global Infrastructure

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj med särskild inriktning mot hela globala infrastruktursektorn. Fonden passar dig som vill placera i hela globala infrastruktursektorn och har en långsiktig placeringshorisont. IKC Global Infrastructure finns i andelsklasserna A och B.Andelsklass

IKC Global Infrastructure A

IKC Global Infrastructure B


Fondköp

Läs om hur du köper våra fonder

NY WEBBSIDA

Inom kort lanseras vi vår nya uppdaterade webbsida här, håll ut!