IKC Tre Euro

Fonden placerar i aktier, derivat, fondandelar och räntepapper över hela världen

Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i fondandelar och i överlåtbara värdepapper på den globala aktiemarknaden samt den svenska aktie- och räntemarknaden

Normalt sett ska fondförmögenheten fördelas på olika marknader enligt följande uppdelning:
– 40 procent på svensk aktiemarknad;
– 50 procent på utländska aktiemarknader;
– 10 procent på svensk räntemarknad;

Allokeringen får avvika med +/- 20 procentenheter på svensk aktiemarknad respektive utländska aktiemarknader.
Placeringar på svensk räntemarknad får avvika med -10 till +40 procentenheter.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

 

Fondfakta

Förvaltare: Niklas Hultqvist

Startdatum: 2016-06-17

Startkurs: SEK 100

ISINkod: SE0008241350

Kursnotering: Dagligen

Risknivå: 5/7

Inträdesavgift: 0%

Utträdesavgift: 0%

Förvaltningsavgift: 1,7%

Noteringsvaluta: SEK

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Skandiabanken, Skandia Liv, United Securities.

Förvaltare

Niklas Hultqvist IKC Medarbetare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

Fondinformation

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

Byggnader och ett torn

Senaste uppdateringarna kring våra blandfonder

Våra förvaltare Inge Knutsson, Niklas Hultqvist och Lars Bredenberg ger er tillsammans med VD Markus Olsson de senaste nyheterna om den aktiva förvaltningen av IKCs blandfonder.

Gå till senaste nyheterna om IKCs fonder

Här kan du köpa IKC Tre Euro

IKC Capital

”IKC - Vår egen väg. För din skull”