Stadsljus som lyser i mörker

Förvaltning

Diskretionär förvaltning via Nordnet

Vi förvaltar – med syfte att nå dina mål

Diskretionär förvaltning passar dig som inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar inom de ramar du har bestämt.

  • Riktar sig till dig som vill överlåta förvaltningsansvaret till oss.
  • Förvaltningsuppdraget inleds med identifiering av din riskprofil och dina avkastningsmål.
  • Vi tar fram en placeringsinstruktion som utgör ramar för uppdraget.
  • Du för löpande rapportering i den omfattning som du själv önskar.

 

Vill du slippa det intensiva arbete som en större investeringsportfölj kräver och du föredrar att överlåta den dagliga skötseln av dina placeringar till professionella förvaltare. I så fall är vår diskretionära förvaltning rätt tjänst för dig.

IKC Capital- Nordnet Försiktig

Låg- till medelriskplacering med en placeringshorisont på 2-4 år.

IKC Capital - Nordnet Balanserad

Medel till högriskplacering med en placeringshorisont på 4–5 år.

IKC Capital - Nordnet 0-100

Högriskplacering med stor potential till bra avkastning på placeringshorisonten 4-6 år.

Pensionsparande

Alla behöver se över sitt sparande och sitt försäkringsskydd då och då. Livet förändras. En 40-årig småbarnsförälder har helt andra försäkringsbehov och sparmöjligheter än en 25-åring singel. Och när barnen flyttat hemifrån är det dags att se över sina prioriteringar igen.

Du kan behöva få råd inom sparande och pension som hjälper dig att hitta det försäkringsskydd och sparande som passar just dig och din familj bäst. Genom att se på hela din ekonomi kan du få en samlad bild av dina möjligheter och se till att du har det sparande och de försäkringar som du har behov av, men inga som du inte behöver.

Få inblick i pensionssparande, vad är det viktigaste för din ålder och din livssituation. Filmen till höger belyser allmänt om pensionssparande, olika sparformer och effekterna av dessa.

Via vår webbaserade tjänst kan du lättöverskådligt och löpande följa utvecklingen av ditt sparande. För att logga in klickar du här.

Har du ingen rådgivare idag?
Kontakta oss nedan så hjälper vi dig hitta en bra pensionsrådgivare.

Kvinna som ler

Tjänstepension

Är du arbetsgivare och funderar på tjänstepension?

Att erbjuda sina anställda en bra tjänstepension är en självklarhet för arbetsgivare som behöver locka och behålla duktiga medarbetare.

Alla stora försäkringsbolag erbjuder tjänstepensionsplaner med pensionsförsäkring, sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring, som kan kompletteras med tjänstegrupplivförsäkring. Behöver du hjälp att hitta en rådgivare som vet vilka detaljer som skiljer mellan lösningarna och hjälper dig att finna den tjänstepensionsplan som passar ditt bolag och dina anställda bäst?

Kontakta oss direkt så hjälper vi dig hitta en bra rådgivare inom tjänstepension.

Har du frågor eller vill kontakta oss?