IKC Sverige Flexibel

Blandfond med fokus på svenska bolag

Eftersom fondens aktieexponering är flexibel utifrån rådande marknadsläge passar IKC Sverige dig som önskar placera långsiktigt i den svenska aktie- och räntemarknaden men inte själv kan eller vill vara aktiv.

Fonden investerar aktivt minst 90 procent på den svenska marknaden. Den allokerar mellan olika tillgångsslag och sektorer och från små upp till stora bolag. Normalt investerar 70 procent i aktier men fondens andel aktier kan variera beroende på det rådande marknadsläget.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se

Fondfakta

Förvaltare: Niklas Hultqvist

Startdatum: 2009-12-28

Startkurs: SEK 100

ISINkod: SE0003116730

Kursnotering: Dagligen

Risknivå: 6/7

Hållbarhet: Artikel 8

Inträdesavgift: 0%

Utträdesavgift: 0%

Förvaltningsavgift: 1,2%

Performance fee: 20% av överavkastning

Jämförelseindex: 70% av SIXPRX och 30% av OMRX T-BILL

Noteringsvaluta: SEK

Fonden är tillgänglig för köp hos:
Aktieinvest, Allfunds, Alpcot, Avanza, Fondmarknaden.se, Fondo, Futur Pension, LF Bank, MFEX (Fondab), Movestic, Nordnet, SAVR, SEB Liv, SPP, Säkra Spar, Söderberg & Partners.

Förvaltare

Niklas Hultqvist IKC Medarbetare

Niklas Hultqvist

Förvaltare

Fondinformation

För vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.

Byggnader och ett torn

Senaste uppdateringarna kring våra blandfonder

Våra förvaltare Inge Knutsson, Niklas Hultqvist och Lars Bredenberg ger er tillsammans med VD Markus Olsson de senaste nyheterna om den aktiva förvaltningen av IKCs blandfonder.

Gå till senaste nyheterna om IKCs fonder

Här kan du köpa IKC Sverige Flexibel

IKC Capital

”IKC - Vår egen väg. För din skull”